| | | | | | |    Der Fliegende Holländer    | | | | | | |

:: Personages :: Eerste Toneel :: Tweede Toneel :: Derde Toneel ::


Home

Eén-akter in drie Tonelen
Eerste Toneel

Er woedt een hevige storm voor de kust van Noorwegen, ter hoogte van Sandwike. Daland een Noorse kapitein, is gedwongen zijn schip in de luwte van een baai aan te leggen. Hij gaat aan land en ontdekt dat hij slechts zeven mijlen van huis verwijderd is. Hij stuurt de uitgeputte bemanning benedendeks om te slapen en geeft de stuurman opdracht de wacht te houden. Uiteindelijk overmant slaap de stuurman, terwijl een schip met bloedrode zeilen en zwarte masten naderbij komt en aanlegt naast het Noorse schip. Het is het schip van 'Der Fliegende Holländer'.

   
 
Spookschip
 

Eénmaal in de zeven jaar gaat de vervloekte Hollander aan land. Wanneer een vrouw hem eeuwige trouw zweert heft zij de vloek van de Hollander op en kan hij in de dood, de eeuwige rust vinden. Dat op aarde eeuwige trouw bestaat kan de Hollander niet geloven en zijn hoop is gevestigd op een snelle komst van de 'dag des Oordeels', de dag van de 'Eeuwige Vernietiging'. 

Daland, die bovendeks is gekomen, maakt de stuurman wakker en ziet het onbekende schip. Daland roept de kapitein van het onbekende schip, die hem verteld dat hij op zoek is naar zijn vaderland, maar het niet vinden kan. De Hollander vraagt Daland hem voor korte tijd onderdak te verlenen in ruil voor zeldzame schatten. Daland krijgt een kist vol kostbare parels en edelstenen te zien. De onbekende kapitein biedt zelfs al zijn rijkdom, opgeslagen in zijn schip, indien Daland hem in zijn familie opneemt en hem een nieuw thuis geeft. De Hollander vraagt of Daland een dochter heeft die zijn vrouw wil worden. Daland hoeft hier niet lang over na te denken, met al die rijkdom in het verschiet, en belooft hem de hand van zijn dochter. De Hollander begint toch weer hoop te koesteren op een mogelijke verlossing door de eeuwige trouw van een vrouw.

Inmiddels is de storm gaan liggen en een gunstige zuiden-wind steekt op. De schepen kunnen hun weg vervolgen naar de thuis-haven. De Hollander vraagt Daland vooruit te zeilen. Daland wenst hem goede vaart en vertrekt met de woorden: 'Moge je vandaag mijn kind nog zien!'.

Noorwegen

Naar boven