Parsifal

:: Personages :: Eerste Akte :: Tweede Akte :: Derde Akte ::


Home

Eerste Akte

Voorwoord

 

De Graalburcht, Montsalvat, is gebouwd door Titurel om twee heilige relikwieën te bewaren; de Heilige Graal en de Heilige Speer. De Heilige Graal is de beker die Jezus Christus, de Verlosser, gebruikte tijdens het Laatste Avondmaal met zijn discipelen in Jeruzalem, ter ere van de Pesach (herdenking van de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes). Het is dezelfde beker die Jozef van Arimathea gebruikte om het bloed van Christus op te vangen, toen hij voor de zonden der mensen stierf aan het kruis. De Heilige Speer is de speer waarmee een Romeins soldaat, een wond toebracht in de zij van de Verlosser toen hij aan het kruis hing. De Heilige Graal en de Heilige Speer zijn aldus met elkaar verbonden.

Amfortas volgt zijn vader (Titurel) op en is nu Koning van de Heilige Graal. Hij leidt een ridderschap, dat zich in dienst van de Graal stelt. Dienaar worden van de Graal is een roeping. Een niet-geroepene kan Montsalvat niet vinden.

Titurel
 

Eerste Toneel

In het gebied van de Graal. Op een ochtend wanneer Amfortas, zoals elke dag, wil baden om de pijn van zijn wond te verlichten, komt Kundry, de Graalbode, als een wilde aangereden op haar paard met een nieuwe balsem voor de wond van Amfortas. Een viertal knapen vragen Gurnemanz naar Kundry en het verlies van de Heilige Speer, en Gurnemanz verteld het volgende verhaal:

  Kundry is de Graalbode, zij brengt boodschappen van en naar strijdende ridderbroeders in verre landen. Gurnemanz vermoedt dat zij boete moet doen voor een schuld uit een vorig leven. Amfortas is gewond geraakt in de strijd met Klingsor, een zwarte Magiër. Toen Amfortas de verleiding van een wonderschone vrouw, niet kon weerstaan, greep Klingsor de Speer en bracht aan Amfortas een ernstige wond in de zij toe. Gurnemanz, een Graalridder, die ook al onder Titurel heeft gediend, bracht Amfortas in veiligheid. Titurel, de vader van Amfortas en eerste Koning van de Graal, ontving de Graal en de Speer van een Engelschaar die neerdaalde uit de hemel, toen vijanden van het Reine Geloof opdrongen. De Heilige Speer echter, is nu in het bezit van Klingsor. Graal en Speer zijn nu gescheiden en de ridderschap raakt in verval. De wond van Amfortas wil niet genezen en begint telkens opnieuw te bloeden, wanneer hij als Hoeder van de Graal, deze onthult voor de ganse broederschap bij de viering van het Heilige Avondmaal. Men hoopt op een voorspelling van de Heilige Graal; er zal een uitverkorene komen, een 'reine dwaas', die Speer en Graal weer zal samen brengen, pas dan zal de wond van Amfortas genezen:  
 

'Durch Mitleid wissend, der reine Tor, harre sein, den ich erkor'
 

Plotseling schiet een jonge knaap met pijl en boog een zwaan uit de lucht. De ridderschap is ontzet over deze daad. De dieren in het Graalsgebied zijn heilig en dus onaantastbaar. Gurnemanz vertelt dit aan de jonge knaap en deze breekt uit smart zijn boog doormidden. Gurnemanz vraagt naar de naam van de jongeling en wie zijn vader is, op geen van deze vragen kent de jongeling het antwoord. Gurnemanz verbaast zich over deze onwetendheid. Wanneer Kundry vertelt dat de moeder van de jongeling dood is, vliegt deze haar naar de keel. Gurnemanz moet tussen beide komen en berispt de jongeling voor zijn gewelddadigheid. De jongeling wordt onwel, waarop Kundry hem snel fris water brengt. Gurnemanz spreekt hierover zijn goedkeuring uit; door kwaad met goed te vergelden, wordt het boze uitgebannen. Kundry trekt zich terug en valt in haar diepe doodsslaap. 

Tweede Toneel

Wanneer de klokken van de Graaltempel luiden, nodigt Gurnemanz de jongeling uit om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Op weg naar de Tempel lijken tijd en ruimte te versmelten:

'Zum Raum wird hier die Zeit'

Gurnemanz hoopt dat deze jongeling de 'reine dwaas' is, waar de voorspelling over spreekt. Amfortas onthult na aandringen van de broederschap, de Heilige Graal, opdat de broeders de helende kracht van de Graal ontvangen. Amfortas' lijden verhevigt zich echter, waarop de jongeling heftig naar zijn hart grijpt. Na de viering, geeft de jongeling geen enkel teken van begrip en teleurgesteld stuurt Gurnemanz de jongeling weg.

Naar Boven