Tristan und Isolde

:: Personages :: Eerste Akte :: Tweede Akte :: Derde Akte ::


Home
 
 
Tristan und Isolde


Personages

Koning Marke

Koning van Cornwall en oom van Tristan. Koning Marke is weduwnaar en kinderloos. Hij beschouwt de ouderloze Tristan als zijn eigen zoon en wil hem na zijn dood alles nalaten.  Na aandringen van Tristan stemt Marke in met een huwelijk tussen hem en Isolde, een Ierse prinses. Tristan en Isolde verraden hem als minnaars, maar Marke vergeeft hen als Brangäne hem verteld van de liefdesdrank.

Tristan

Tristan is al vroeg wees, zijn moeder sterft bij zijn geboorte, zijn vader is al eerder gestorven. Hij wordt opgevoed door Kurwenal. Hij verlaat zijn ouderlijk huis Karéol om bij zijn oom, Koning Marke in Cornwall te gaan wonen. Cornwall is schatplichtig aan Ierland, en als Heer Morold de belasting komt innen, doodt Tristan hem. Hij raakt zelf echter ernstig gewond en alleen Isolde, de Ierse prinses, kan hem genezen. Tijdens zijn verblijf bij Isolde worden ze hevig verliefd op elkaar. Nadat Tristan veilig en wel is terug gekeerd aan het hof van Koning Marke, kan hij Isolde niet vergeten en wil haar als bruid voor zijn Koning. Dit huwelijk zal de vrede bezegelen tussen Ierland en Cornwall. Hij haalt Isolde uit Ierland en brengt haar naar Cornwall. De liefde is echter sterker dan alle wereldlijke conventies en Tristan bedriegt zijn oom, Koning Marke. Nadat hij betrapt is, brengt Kurwenal de gewonde Tristan naar Karéol. Daar wacht hij stervend op Isolde. Uiteindelijk komt Isolde en hij sterft in haar armen.

Kurwenal

Opvoeder en dienstknecht van Tristan. Wanneer Tristan zwaar gewond raakt als hij verraden wordt door Melot, brengt Kurwenal hem naar Karéol.

Melot

Ridder aan het hof van Koning Marke. Hij is op de hoogte van de liefde tussen Tristan en Isolde. Hij is zelf verliefd op Isolde en verraadt onder het mom van loyaliteit aan Koning Marke, zijn vriend Tristan. 

Isolde

Ierse Koningsdochter. Haar aanstaande man Heer Morold wordt gedood door Tristan. Als Tristan bij haar komt om genezing van een ernstige wond, verzuimd ze wraak te nemen voor Morold omdat ze hevig verliefd wordt op Tristan. Later komt Tristan terug om haar te halen als bruid voor Koning Marke. Tot in het diepst van haar ziel gesmaad wenst ze de dood voor zichzelf en Tristan. Brangäne verwisselt de doodsdrank met de liefdesdrank en Isolde en Tristan blijven leven. Ze plegen verraad aan Koning Marke en nadat ze betrapt zijn vlucht Tristan zwaar gewond naar Karéol. Isolde volgt en Tristan sterft in haar armen. Isolde gaat mee met Tristan en haar lichaam valt levenloos neer. 

Brangäne

Dienstmaagd van Isolde. Zij begeleidt Isolde op haar reis naar Cornwall en zal ook daar aan Isolde's zijde blijven. Ze waarschuwt tevergeefs voor de snode plannen van Melot. Nadat Koning Marke het overspel van zijn vrouw Isolde met Tristan heeft ontdekt, verteld Brangäne van de liefdesdrank en vergeeft Marke het ontrouwe liefdespaar.

Naar Boven